Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

Czym skorupka za młodu nasiąknie..

[PL] Adrianna Zawadzińska – Miss Polski na Wózku 2016 wspólnie z ekipą z Fundacji Akademia Integracji przez dwa dni odwiedziła cztery szkoły w województwie kujawsko-pomorskim, dwie w Ciechocinku i dwie w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko uczy się najwięcej wzorując się na starszych, doświadczonych kolegach, a często również i na rodzicach. Dlatego też tak ważna jest wtedy edukacja, wpajanie dobrych nawyków i szczera rozmowa. To zadanie z pewnością należy do opiekunów, ale nie bez kozery mówi się, że w wychowaniu dzieci duży udział bierze również szkoła, w której spędzają one mnóstwo czasu.

Właśnie w tym miejscu najmłodsi powinni uczyć się uczciwości, współpracy, odpowiedzialności i szacunku do drugiego człowieka. Jednak nie tylko o samą naukę chodzi.  Szkoła powinna być również miejscem, które motywuje, zachęca do spełniania marzeń i stawiania czoła przeciwnościom losu.

 

Wygraj życie dzięki marzeniom…

Czasami są takie tematy, których się nie porusza. I nie dlatego, że nie chce się o nich mówić, ale z powodu braku doświadczenia, ponieważ ciężko jest mówić o czymś czego nie doświadczyło się na własnej skórze.

Takim tematem jest między innymi niepełnosprawność, która często kojarzy się z ograniczeniami i przeszkodą w osiąganiu sukcesów życiowych.

W tym celu w ramach swojej działalności edukacyjnej Fundacja Akademia Integracji prowadzi prelekcje i pokazy szermierki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Tym razem zawitali oni do szkół w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim w towarzystwie pięknej Adrianny Zawadzińskiej – Miss Polski na Wózku 2016, gdzie wspólnie pokazali, że ograniczenia są jedynie w głowie.

 

Szermierze opowiedzieli o swoich pasjach i osiągnięciach sportowych, a także zachęcili uczniów do czynnego udziału w pojedynku na szpady, który spotkał się z ogromnym dopingiem.

 

Z kolei Adrianna wspomniała o wyborach Miss Polski na Wózku, które organizowane są w myśl zasady piękno bez barier. Ponadto przekazała dzieciakom mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu oraz rozdała wiele autografów i z chęcią pozowała do zdjęć i przybyłymi uczniami.

 

Misja wykonana…

Dzięki tym spotkaniom dzieci zupełnie zmieniły zdanie na temat osób z niepełnosprawnością. Dowiedziały się i zobaczyły na własne oczy, że pomimo przeciwności losu człowiek może osiągnąć naprawdę bardzo wiele, jeśli tylko chce. Przekonały się, że warto walczyć o marzenia niezależnie od sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. 

 

 

-----------

[ENG] What youth is used to…

Adrianna Zawadzińska – Miss Poland Wheelchair 2016, together with the Academy of Integration Foundation for two days visited four schools in Kujawsko-Pomorskie region, two in Ciechocinek and two in Aleksandrów Kujawski.

 

Childhood is the period, when a child learns by following the example of older more experienced friends, and often also parents. Therefore an education, good habits learning and honest conversation are so important then. This task surely belongs to caretakers, but not without reason it is said that in children’s upbringing the school plays important role, where they spend a lot of time.

It is there that the youngest should learn honesty, cooperation, responsibility and respect for others. But it is not only about learning. The school should also be a place that motivates, encourages to fulfilling dreams and facing life difficulties.    

 

Win life  thanks to dreams…

Sometimes there are topice that noone touches. And not because you do not want to talk about them, but because of the lack of experience, because it is hard to talk about something you had not experienced firsthand.

One of those topics is disability, often associated with limitations and barrier to reaching life success.

For this purpose, in their activity the Integration Academy Foundation conducts lectures and fencing shows in primary and secondary schools. This time they came to schools in Ciechocinek and Aleksandrów Kujawski accompanied by the beautiful Adrianna Zawadzińska – Miss Poland Wheelchair 2016, where they together have proved that that limitations are only in the head.

 

The fencers talked about their passions and sports achievements, as well as encouraged pupils to participate actively in a swords duel, that met with huge cheering.

 

Adrianna on the other hand mentioned the Miss Poland Wheelchair, that is organized according to the rule beauty without barriers. Moreover,  she gave a lot of positive energy and smile to the kids and gave out many signatures and willingly posed for pictures with pupils who came. 

 

Mission accomplished...

Thanks to thiose meetings the children completely changed their opinion about people with disability. They have found out and saw with their very own eyes that you can achieve really a lot, if you only want to. They got convinced that it is worth fighting for one’s dreams independent from the situation we found ourselves in.

 

Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka
Fot. Paweł Paczek / Fundacja Jedyna Taka

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.