Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

Zbiórka publiczna

Sprawozdanie zbiórka publiczna nr 263/2013

Sprawozdanie Fundacji Jedyna Taka z przeprowadzonej zbiórki publicznej na terenie całego kraju w okresie 11.07.2013 r. - 1.07.2014 r.

Zbiórka publiczna została przeprowadzona przez Fundację Jedyna Taka z siedzibą w Ciechocinku, ul. Słowackiego 15/2 w terminie od dnia 11.07.2013 r. do dnia 1.07.2014r.
Zbiórkę przeprowadzono na podstawie decyzji nr 263/2013 z dnia 11.07.2013 r. wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

I. Przychody zebranych ofiar pieniężnych uwzględniając ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej:

- dobrowolne wpłaty na specjalne konto bankowe o numerze
97 9537 0000 2001 0017 5203 0002 - 220 zł
- za pośrednictwem DotPay - 2 829 zł
Łączny dochód ze zbiórki publicznej wyniósł - 3 049zł (trzy tysiące czterdzieści dziewięć złotych zero groszy).

II. Koszty organizacji i przeprowadzenia zbiórki:
Prowizja za obsługę dotpay - 66,95 zł
Obsługa konta bankowego - 2 zł


Łącznie koszty stanowią - 2,26%

III. Rozchody z konta zbiórki publicznej w kwocie łącznie: 2 649,99 zł rozdysponowane zgodnie z celem zbiórki i wydatkowana na:
1. Odnowienie domeny jedyna-taka.pl oplata za rok - 49,99 zł
2. Utrzymanie, obsługę, oraz modyfikacje strony www.jedyna-taka.pl - 2 600zł
- stworzenie modułu galerii
- stworzenie modułu newsów
- zmiana wyświetlania menu
- modyfikacja menu głównego
- optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek (SEO)
- projekty graficzne banerów
- hosting, oraz obsługa na okres 12 miesięcy

IV. Środki niewykorzystane w okresie trwania przeprowadzanej zbiórki: 330,06 zł
przeznaczenie i termin wykorzystania:
1. Zamówienie usługi copywriterskiej (artukułów, treści mailingu, notek prasowych) do końca sierpnia 2014r.

Sprawozdanie przeprowadzonej zbiórki publicznej zamieszczone zostało w dniu 1.08.2014 r. na stronie internetowej Fundacji Jedyna Taka.


 

Aktualizacja 25.08.2014r.

 

 

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.