Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

Regulamin sondy SMS

Regulamin głosowania na uczestniczki Wyborów Miss Polski na wózku 2015

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
1.1 Organizator –Fundacja Jedyna Taka,  KRS 0000453750, NIP 8911623477, REGON 341406755, ul. Słowackiego 15/2 , 87-720 Ciechocinek
1.2 Głosujący – podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce oddać głos w sondzie .
1.3 Usługa – sonda SMS-owa.
1.4 Regulamin – niniejszy regulamin usługi z dnia 5.05.2015r.
1.5 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez Głosującego.
1.6 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z usługi.
2. Głosowanie działa od dnia 15.05.2015 – 15.06.2015r. Wyłonienie Dziesięciu zwyciężczyń nastąpi dnia 16.06.2015r.
3. Głosujący poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Głosowanie - sonda sms ma za zadanie wyłonić Dziesięć Finalistek, które przejdą do dalszego etapu konkursu Miss Polski na wózku 2015.
3. Aby oddać głos należy wysłać wiadomość SMS o treści TC.JEDYNA.NR KANDYDATKI na numer 72068. Koszt wysłania wiadomości SMS to 2,46 zł brutto(z VAT).

4. Dochód z akcji nie będzie przekazywany na cele charytatywne.
5. Każdy głosujący może oddać jeden głos dziennie z jednego numeru telefonu na każdą kandydatkę.
6. Usługa jest dostępna dla użytkowników następujących sieci: T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play.
7. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
8. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Głosującego z usługi
- nie przekazanie organizatorowi SMS-a z głosem przez operatora sieci telefonii komórkowej,
- problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- korzystanie z usługi przez Głosujących niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
- przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od organizatora.
10. Obsługę SMS premium zapewnia Dotpay.

 

III. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące usługi SMS PREMIUM należy przesyłać za pomocą formularza http://www.dotpay.pl/reklamacje

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.