Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

II wybory Miss Polski na wózku

Informacje o Projekcie

 

Zasięg Wyborów Miss Polski na wózku ma charakter ogólnopolski i jest kontynuacją Pierwszych Wyborów Miss Polski na wózku zorganizowanych w roku ubiegłym. Organizator Fundacja Jedyna Taka.

 

Cele Projektu

 

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością

 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo udziału w integracji społecznej
  na skalę ogólnopolską

 • wpływanie na integrację miedzy środowiskiem osób pełnosprawnych a osobami niepełnosprawnymi oraz osobami z różnymi dysfunkcjami

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na szczeblu lokalnym, krajowym, międzynarodowym

 • upowszechnianie w środowisku osób pełnosprawnych osób z niepełnosprawnością jako osób aktywnych i atrakcyjnych pod względem zatrudnienia na rynku otwartym

 • zwiększenie wiedzy osób pełnosprawnych odnośnie możliwości wykonywania samodzielnych czynności codziennych przez osoby z dysfunkcją ruchową


Uczestniczki

 

Lista uczestniczek, które zgłosiły się do konkursu.

 

Terminy

 

Przewidywany czas rozpoczęcia/zakończenia Konkursu Wybory Miss Polski na wózku 2014 r.:

 • rekrutacja do projektu uczestniczek - 30.03-30.04. 2014 r. Czas rekrutacji 4 tyg.

 • głosowanie online za pomocą SMS - wyłonienie 10 finałowych uczestniczek z największą ilością głosów - 7.05-7.06. 2014 r.

Głosując na uczestniczkę będzie można wysłać jeden sms dziennie z danego numeru telefonu. Koszt SMS to 2,46zł.

 • Warsztaty Finalistek Miss na wózku - 5-13.07 2014 r. Czas trwania warsztatów 7 dni.

 • Gala Finałowa Wyborów Miss Polski na wózku – 16 sierpnia 2014 r. Czas trwania 4 dni -14.08 do 17.08.2014r. (wyjazd).

 

Szczerze wierzymy, że projekt Wybory Miss Polski na wózku 2014 spotka się z Państwa zainteresowaniem i każdy z Państwa odda 1 głos na wybraną kandydatkę, która Państwa zdaniem zasługuje na miejsce w finale.

 

Przykładowe pytania i odpowiedzi:

 

1. Gdzie odbędzie się tegoroczna edycja Miss Polski na wózku 2014?

 

W ubiegłorocznej edycji konkursu Miss Polski na wózku 2013 całość wydarzenia: Warsztaty Miss oraz Gala Finałowa odbywała się w województwie Kujawsko-Pomorskim. Warsztaty Miss w Czerwcu w Bydgoszczy a Gala Finałowa w Muszli Koncertowej w Ciechocinku 4 sierpnia. Tegoroczna edycja odbędzie się w woj. Mazowieckim na warszawski Bemowie. Dzięki przychylności samorządu Bemowa i przy współpracy z nim oraz Bemowskim Centrum Kultury zarówno Warsztaty Miss jak i Gala Finałowa odbędą się w Stolicy. Amfiteatr na Bemowie 16 sierpnia będzie dniem w którym poznamy Miss Polski na wózku 2014.

 

2. Kto może zgłosić się do konkursu?

 

Do konkursu mogą zgłosić się kobiety od 16 roku życia- za zgodą opiekuna prawnego, posiadające obywatelstwo polskie, ważny stopień orzeczenia oraz wskazania do używania wózka. Wszystkie uczestniczki wyborów Miss 2013 poza 10 Finałową. Górnej granicy wiekowej nie ma jak w poprzedniej edycji gdyż niepełnosprawność występuje w różnym wieku, a nasz konkurs jest poniekąd Inicjatywą Społeczną na rzecz zmiany wizerunkowej osób z niepełnosprawnością.

Zachęcamy do zgłoszeń Panie które wraz z nami chcą pokazać iż wózek inwalidzki nie określa nas jako ludzi, nie przekreśla w nas kobiecości. Jesteśmy tak samo pełnowartościowymi kobietami jak kobiety sprawne.

 

3.Czym różni się poprzednia edycja Wyborów Miss Polski na wózku od tegorocznej?

 • W zeszłorocznej edycji każdy członek społeczeństwa mógł raz dziennie oddać głos za pomocą adresu mail, w tegorocznej edycji będzie można wysłać raz dziennie 1 SMS z jednego numeru telefonu na wybraną uczestniczkę. Koszt SMS wyniesie 2,46 zł.

 • Wprowadzono dwie dzikie karty upoważniające do wejścia do finału. Finalistek będzie 12 nie jak w poprzedniej edycji 10. Osoba z Jury z ramienia Fundacji Jedyna Taka po konsultacjach, wskaże dwie dziewczyny które mimo iż nie zdobędą dostatecznej ilości głosów aby znaleźć się w finale. Zostaną one zaproszone na 7 dniowy Warsztat Miss oraz 4 dniowe (14.08 do 17.08.2014r.) zgrupowanie przed Galą Finałową.

 

Historia Wyborów Miss na wózku

 

Wybory Miss Polski na wózku odbyły się pierwszy raz w naszym kraju w roku 2013. Był to pierwszy taki konkurs w Polsce. Głównym założeniem konkursu była zmiana wizerunkowa osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych.

Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym jak i medialnym - pisały o nas wszystkie media w Polsce.

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Jedyna Taka na rzecz osób niepełnosprawnych 2013

 

Fundacja Jedyna Taka w roku 2013 angażowała się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym projektem były I Wybory Miss Polski na wózku 2013, na które składały się: Warsztaty Finalistek Miss 2013 oraz Gala Finałowa Wyborów Miss. Oprócz Wyborów Miss zorganizowaliśmy:

- Szkolenie Wolontariuszy z Bezpiecznej pomocy osobom niepełnosprawnym

- Szkolenie z Przesiadania do auta- instruktaż

- Pilotażowe Warsztaty Wizażu kobiet

- Metamorfozę Kobiet na wózkach

- Kalendarz przełamujący stereotypy wizerunkowe z udziałem Finalistek Miss na wózku 2013.

Wszystkie nasze działania mają na celu zmianę wizerunkową osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz zwiększenie świadomości obywateli Polski.

 

 

 

Organizator Konkursu

Współorganizator

Konkursu

 

 

Partner Główny

Oficjalny Partner

Partner Konkursu

 

Darczyńcy

 

Patronat Medialny

Wsparcie Organizacyjne

 
Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.