Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

IV Wybory Miss Polski na Wózku

Ogłoszenie wyników Miss Polski na Wózku 2016

[PL] Szanowni Państwo! Fundacja Jedyna Taka pragnie ogłosić wyniki konkursu Wybory Miss Polski na Wózku 2016.
 
Fot. Michał Piotrowski 
 
Wyniki wyborów Miss Polski na Wózku 2016:
Tytuł Komplementarny Profemed – Miss Medycyny Estetycznej: Adrianna Zawadzińska
Miss Popularności: Elżbieta Zarzecka
Miss Publiczności: Adrianna Zawadzińska
Miss Mediów Społecznościowych: Agata Cybuchowska
Miss Foto: Adrianna Zawadzińska
II Wicemiss Polski na Wózku 2016: Ania Płoszyńska
I Wicemiss Polski na Wózku 2016: Patrycja Wójciak
Miss Polski na Wózku 2016: Adrianna Zawadzińska
 
O wynikach zadecydowało jury w składzie:
Fundacja Jedyna Taka - Katarzyna Wojtaszek (przewodnicząca)
Miss Polski na wózku 2015 - Katarzyna Kozioł
Bemowskie Centrum Kultury - Marcin Jasiński
Warszawa - Andrzej Golimont
Profemed Medycyna Estetyczna - Elżbieta Gozdecka
Douglas - Magdalena Bystrzycka
Projektantka - Viola Piekut
Państwowy Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Robert Kwiatkowski
Europejski Festiwal Filmowy Integracja TY i JA - Barbara Jaroszyk
Miss Polski - Magdalena Bieńkowska
Nowa Scena - Gerhard Parzutka von Lipiński
 
 
Finalistki otrzymały następujące nagrody:
 
Tytuł komplementarny: Miss Medycyny estetycznej Profemed:
voucher o wartości 5 tys na zabiegi
 
Miss Mediów Społecznościowych:
Skok ze spadochronu od Sod Janiszewski
Foto książka od AB foto
Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała - Cykl sesji z coachem kariery
 
Miss Publiczności:
wózek od Gtm Mobil technology
Foto książka od AB foto
Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała - Cykl sesji z coachem kariery
 
Miss Popularności:
Poduszkę Przeciwodleżynową od PNEUMAT
Foto książka od AB foto
3-dniowy pobyty z os. towaryszącą w ośrodku Max w Jarnołtówku
Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała - Cykl sesji z coachem kariery
 
Miss foto:
Sesje zdjęciową od fundacja Jedyna Taka
Foto książka od AB foto
3-dniowy pobyty z os. towaryszącą w ośrodku Max w Jarnołtówku
Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała - Cykl sesji z coachem kariery-doradcą zawodowym obejmujący kreowanie drogi zawodowej i wsparcie w budowaniu wizerunku.
 
II Wicemiss Polski na wózku:
Tygodniowy pobyt z os.towarzyszącą od Willa Widokowa "Wojnar"
Foto książka od AB foto
3-dniowy pobyt z os. towaryszącą w ośrodku Max w Jarnołtówku
 
I Wicemiss Polski na wózku:
Wózek MTB od partnera fundacji MDH
Tygodniowy pobyt z os.towarzyszącą od Willa Widokowa "Wojnar"
Foto książka od AB foto
 
Miss Polski na wózku:
Wózek Quickie od partnera fundacji Sunrise Medical
Dostawka do wózka od firmy Striker
Tygodniowy pobyt z os.towarzyszącą od Willa Widokowa "Wojnar"
Oprzyrządowanie do samochodu o wartości 6000zł od ASDON
Skok ze spadochronem od SKYDIVE Warszawa
Tygodniowy pobyt z os. towarzyszącą od Uzdrowisko Nałęczów
Uzdrowisko Kamień Pomorski - 4 dniowy pobyt wraz z osobą towarzyszącą w luksusowym  obiekcie Mieszko II, połączony z programem reedukacji chodu na egzoszkielecie lub lokomacie oraz sesja fotograficzną".
Suknie od Agnieszka Jaworska
 
Nagrody dla wszystkich 12 Finalistek:
Prezenty kosmetyczne od Douglas Perfumerie Polska(wręcza na scenie)
Kwiaty dla wszystich finalistek zapewniła Flora Queen międzyanrodowa kwiaciarnia
Obrazy do samodzielnego malowania od Artimento
Sukienki od Fundacja Jedyna Taka
 
Wszystkim nagrodzonym finalistkom serdecznie gratulujemy!
 
Pragniemy serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim finalistkom za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. 
 
Dziękujemy współorganizatorom, patronom honorowym i partnerom Fundacji za pomoc w organizacji tak dużego przedsięwzięcia. 
 
Podziękowania kierujemy także do partnerów konkursu, patronów medialnych, darczyńców i wsparcia organizacyjnych, bez których nie udało by się zorganizować tak dużego przedsięwzięcia.
 
Dziękujemy wolontariuszom i pracownikom Fundacji, którzy od wielu miesięcy robią wszystko, by Wybory Miss Polski na Wózku 2016 trzymały światowy poziom.
 
Na koniec pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze działania trzymając kciuki za finalistki, oglądając Galę Finałową bezpośrednio z Amfiteatru Bemowo czy śledząc wydarzenie w Internecie. To Wy sprawiacie, że nasze działania mają sens i to Wy dajecie nam motywacje, bez której to wszystko by się nie udało.
 
 
------------------
[ENG] The 4th Miss Poland Wheelchair Peagant
 

Ladies and Gentlemen! The Only One Fundation has a pleasure to announce the results of Miss Poland Wheelchair Peagant 2016.

 

Announcement of Results

Complementary Profemed Title Miss Esthetic Medicine -  Adrianna Zawadzińska

Miss Popularity Wheelchair – Elżbieta Zarzecka,

Miss Audience – Adrianna Zawadzińska

Miss Social Media Wheelchair – Agata Cybuchowska,

Miss Photo – Adrianna Zawadzińska,

2 Vicemiss Poland Wheelchair 2016 – Ania Płoszyńska,

1 Vicemiss Poland Wheelchair 2016 – Patrycja Wójciak,

Miss Poland Wheelchair 2016 – Adrianna Zawadzińska,

 

Results were decided by the jury composed of:

The Only One Fundation – Katarzyna Wojtaszek (chairwoman),

Miss Poland Wheelchair 2015 – Katarzyna Kozioł,

Bemowo Cultural Centre – Marcin Jasiński,

Warsaw – Andrzej Golimont,

Profemed Esthetic Medicine – Elżbieta Gozdecka,

Douglas – Magdalena Bystrzycka,

Designer – Viola Piekut,

State Fund for Rehabilitation of People with Disabilities (PFRON)- Robert Kwiatkowski,

European Film Festival Integracja Ty&Ja(Integracja You&Me)  – Barbara Jaroszyk,

Miss Poland – Magdalena Bieńkowska,

New Stage – Gerhard Parzutka von Lipiński,

 

The finalists received the following prizes:

The complementary title Profemed Miss Esthetic Medicine:

A voucher for 5000 PLN worth of treatments,

 

Miss Social Media Wheelchair:

Parachute jump from Sod Janiszewski,

Photo book from AB Photo,

Centre for Integration and Development Agata Spała – a session cycle with career coach,

 

Miss Audience:

A wheelchair from GTM Mobil Technology,

Photo book from AB Photo,

Centre for Integration and Development Agata Spała – a session cycle with career coach,

 

Miss Popularity Wheelchair:

Anti-bedsore cushion from PNEUMAT company

Photo book from AB Photo

3-days long stay for 2 people in Max SPA in Jarnołtówek,

Centre for Integration and Development Agata Spała – a session cycle with career coach,

 

Miss Photo:

Photo shoot from the One&Only Fund,

Photo book from AB Photo,

3-days long stay for 2 people in Max SPA in Jarnołtówek,

Centre for Integration and Development Agata Spała – a session cycle with coach,vocational  councelor, professional career councelor including professional development and image building support.   

 

2 Vicemiss Poland Wheelchair:

Week-long stay at Willa Widokowa „Wojnar” for two people,

AB Photo book,

3-days long  stay for 2 people at Max Centre in Jarmołtówek,

 

1 Vicemiss Poland Wheelchair:

Wheelchair MTB from the Fund’s partner MTB

Week-long stay for 2 people in Willa Widokowa „Wojnar”

Photo book from AB Photo,

 

Miss Poland Wheelchair

Quickie wheelchair from the Fund’s partner Sunrise Medical,

Wheelchair Extra from Striker company,

Week-long stay at Willa Widokowa „Wojnar”

Car instrumentation of 6 000 PLN from ASDON

Parachute jump from SKYDIVE Warszawa,

Week-long stay for two people at Nałęczów SPA,

4-days long stay for 2 people at luxury object Mieszko 2 with gait reeducation program on exoskeleton or lokomat and photo shoot.  

Dresses from Agnieszka Jaworska.

 

Prizes for all twelve finalists:

Cosmetics gifts from Douglas Perfumerie Polska (given on stage),

Flowers for all the finalists provides Flora Queen international florist,

Pictures for self-painting from Artimento,

Dresses from the One&Only Fund.

 

Congratulations to all the awarded finalists!

 

We wish to thank all the finalists for participation in this special event.

 

We thank all the co-organizers and the Only One Fundation partners for help with the organization of such a big project.

 

We thank as well as the Only One Fundation partners, donors and organizational support, without which such a big Project would never come into existence.  

 

We thank volunteers and the Only One Fundation workers, who do everything to make Miss Poland Wheelchair keep the world’s standard for many months.

 

Finally, we wish to thank everone who supports our action by keeping Fingers crossed for all our finalists, watching the Final Gala directly from Bemowo amphitheater or following the event on the Internet.It is you who make it all purposeful and You, who give us the reason, without which it would never work.

 

 

 

Organizator/Organizer:

 

 

 

 

Współorganizatorzy/co-organizers:

    

 

 

Patronat Honorowy/honorary patrons:

 

   

 

Partnerzy Fundacji/Foundation partners:

                  

 

 

Makijaże zapewni/makeups take:

 

 

 

Stroje zapewni/evening gowns take:

 

 

 

 

Partnerzy konkursu/Peagant partners:

 

 

                        

                

             

    

 

Wystąpią: 

 

 

 

Patroni medialni/Media patrons:

 

      

       

   

 

 

 

Wsparcie organizacyjne/organizational support:

       

             

           

  

 

 

 

 

Darczyńcy/Donors:

 

     

   

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.