Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

IV Wybory Miss Polski na Wózku

rekrutacja 2016

 

 

Recruitment 2016

 

UWAGA! ZMIANY DAT! / ATTENTION! DEADLINE CHANGE!

 

------------------

 

Ruszyła rekrutacja do wyborów Miss Polski na Wózku 2016! Gorąco wszystkich zapraszamy! / The recruitment for Miss Poland Wheelchair 2016 has started! We welcome everyone!

 

 

[PL] Wybory Miss Polski na Wózku to wyjątkowa przygoda, do której zapraszamy wszystkie pełnoletnie panie korzystające z wózka inwalidzkiego. Celem konkursu jest wyłonienie tej najpiękniejszej. To wyjątkowe wybory, w których nie liczy się motoryka, bo na nią nie mamy wpływu, a piękna twarz i serce.

 

Uważasz, że masz w sobie to coś?

Patrzysz w lustro z uśmiechem?

Chciałabyś zostać modelką?

Korzystasz z wózka?

Nie czekaj, zgłoś się do nas!

 

Rekrutacja trwa od 10. marca do 1. maja. Głosowanie sms-owe i e-mailowe rozpocznie się 7. maja i potrwa do 31. maja. 

 

Natomiast Gala Finałowa, w trakcie której poznamy najpiękniejszą Polkę na Wózku 2016, odbędzie się 16. lipca w Warszawie i będzie wydarzeniem, na które już teraz wszystkich zapraszamy!

 

W tym roku zmieniła się formuła wyborów. Najważniejsze zmiany, które nastąpiły w regulaminie, to:

- do konkursu mogą się zgłaszać osoby mające 18 lat i więcej,

- jury wybiera finałową dziesiątkę; dwie dzikie karty zostaną przyznane poprzez głosowanie SMS oraz MAIL,

- każde zgłoszenie musi zawierać krótki filmik, w którym finalistka odpowiada na pytania.

 

Biorąc udział w wyborach Miss Polski na Wózku możesz przeżyć przygodę, którą zapamiętasz do końca życia. W trakcie tygodniowych Warsztatów Miss poznasz inne finalistki i weźmiesz udział w specjalnie przygotowanych aktywnościach. Konkurs ma na celu zmianę wizerunkową kobiet z niepełnosprawnością, więc swoją postawą będziesz inspirować do działania, pokazywać, że można być jak się chce i warto dbać o siebie. To Twoja szansa, wykorzystaj ją!

 

Aby wziąć udział w wyborach, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy: rekrutacja@jedyna-taka.pl oraz adres Fundacji Jedyna Taka: 87-720 Ciechocinek ul. Słowackiego 15/2.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- skany odręcznie (!!) podpisanych dokumentów rekrutacyjnych; 

- ksero orzeczenia o niepełnosprawności;

- dwa zdjęcia: przedstawiające twarz oraz przedstawiające sylwetkę;

- krótki filmik, w którym kandydatka odpowiada na pytania.

 

Szczegółowy regulamin konkursu, z którym każda kandydatka ma obowiązek się zapoznać prezentujemy tutaj: http://jedyna-taka.pl/userfiles/wybory2016/rekrutacja-2016/regulamin-rekrutacji-2016.doc

Dokumenty rekrutacyjne spakowane do formatu .rar są dostępne tutaj: htttp://jedyna-taka.pl/userfiles/wybory2016/rekrutacja-2016/dokumenty-rekrutacyjne-2016.rar

 

Dodatkowo w tym roku prezentujemy regulamin Warsztatów Miss, by każda z kandydatek mogła się z nim zapoznać. Regulamin Warsztatów, tak jak i Umowę z Finalistką, będziemy podpisywać z kandydatkami, które przejdą do kolejnych etapów, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. Znajdziesz go tutaj: http://jedyna-taka.pl/wybory2016/regulaminWarsztatówMiss2016.pdf

 

-----------

[ENG] Miss Poland Wheelchair is a unique adventure, for which we welcome all women of age using wheelchair. The pageant is exceptional because the motorics does not count here, since we have no influence on it. But a beautiful face and heart.

Do You have that something?

Do You smile when looking in the mirror?

Would You like to become a model?

Do You use a wheelchair?

Do not wait. Contact us!

 

The recruitment lasts from March the 10th until May the 1st. E-mail voting will start on May the 7th and last until May the 31st.

 

While the Final Gala during which we get to know the most beautiful Polish woman on a wheelchair will be held on July the 16th. in Warsaw and it will be the event that we already  invite everyone to!

 

This year the pageant’s formula had changed. The most important changes to the rules are:

- the persons of age can apply,

-the jury picks the final ten; the two wild cards are awarded through the e-mail or SMS voting,

- each application must contain a short movie, where the candidate answers the questions.

 

By taking part in Miss Poland Wheelchair You can live through an exceptional adventure, that you will remember until the end of your life. During a week-long Miss Workshops You are going to meet other finalists and participate in specially prepared activities. The competition aims at the image change of women with disability, so with your attitude you will inspire to action, show that it is possible to be how you want to be and it is worth to take care of oneself. This is your chance, use it!

 

To participate in the pageant you should send the application to e-mail address: rekrutacja@jedyna-taka.pl and the address of the Only One Foundation: Ciechocinek, ul.Słowackiego 15/2.

 

The application should contain:

-handwritten(!!) scans of the signed recruitment documents,

-copy of certificate of disability,

-two pictures: portraying the face, and showing the figure,

-a short film where the candidate answers the questions.

 

The detailed rules of the competition, to get familiar with by every candidate we present here: http://jedyna-taka.pl/userfiles/wybory2016/rekrutacja-2016/regulamin-rekrutacji-2016.doc.

 

The recruitment documents are packed to rar. Format and available here:  htttp://jedyna-taka.pl/userfiles/wybory2016/rekrutacja-2016/dokumenty-rekrutacyjne-2016.rar

 

Additionally this year we present the Miss Workshops rules, to make it possible for every candidate to get familiar with it. The workshops rules, as well as the candidate agreement we will sign with the candidate who would pass to the next phases immediately after the results proclamation. You can find it here: http://jedynataka.pl/wybory2016/regulaminWarsztatówMiss2016.pdf

 

 

 

 

W trakcie wyborów makijaże zapewni Douglas/During the pageant the make ups are provided by Douglas.

Organizator konkursu/The pageant’s organizer:

 

 

Współorganizatorzy/coorganizers:

 

 

Patronat Honorowy/Honorary patronage:

 

 

 

Partnerzy Fundacji/The Foundation’s partners:

 

 

 

 

Makijaże zapewni/Make ups provided by:

 

 

Stroje zapewni/Outfits ensured by: 

 

 

Partnerzy konkursu/Pageant’s partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpią/Will perform:

 

 

 

 

Patroni medialni/Media partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie organizacyjne/Organizational support:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy//Donors:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.