exact swissreplicawatch.to interests plenty of end users. fake rolex for sale for sale in usa can be adored by simply most successful men and women. 32 mm replicacrr.ru in black ceramic are presented to you. worksmen relentlessly purchased making high quality https://www.wherewatches.com. find great replicas relojes you like. cheap https://www.cartierreplicas.ru/ delivers the heart and soul of the discovery. we have top quality https://www.robins.to. Fundacja Jedyna Taka
Przekaż darowiznę KRS 0000453750
Newsletter

III Wybory Miss Polski na wózku

Finalistki

[PL] Ogłaszamy wyniki Miss Polski na Wózku 2015 - poniżej prezentujemy dwanaście finalistek, które przejdą do finału i tam zawalczą o koronę tej najpiękniejszej - o koronę Miss Polski na Wózku 2015! Dziesięć spośród finalistek zostało wybranych za pomocą głosowania SMS. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierali swoje kandydatki! Dwie dziewczyny - Aleksandra Ulerych i Patrycja Rutkowska - przeszły do finału za pośrednictwem Dzikich Kart, wybranych przez jury. O wyborze decydowała ich uroda, a w skład komisji weszły m. in. osoby zawodowo związane z modelingiem - pośrednio i bezpośrednio. Oto lista jury:

Anna Ładny- Nobodysperfect, agencja modelek
Sebastian Wolny- Studio IP
Dawid Fuz- 13w13
Michał Mazur- Urząd stołeczny Warszawa
Katarzyna Wojtaszek- fundacja Jedyna Taka

 

Komu Julia Torla, Miss Polski na Wózku 2014, przekaże koronę? Dowiemy się już w lipcu. Tymczasem gratulujemy wszystkim uczestniczkom - pamiętajcie, że wszystkie jesteście jedyne takie, wyjątkowe i niepowtarzalne!

 

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami finalistek i do kibicowania wybranym w trakcie Gali Finałowej - już 25. lipca w Warszawie!

 

Dziesięć uczestniczek z największą liczbą głosów:

 

 

                        Aleksandra Suska                                                              Joanna Krzemieniewska                                       

 

 

                        Joanna Perlińska                                                                  Julita Kuczkowska

 

 

                         Katarzyna Kozioł                                                                 Katarzyna Sosnecka

 

 

                             Katarzyna Szot                                                                       Kinga Kąkol

 

 

                        Małgorzata Perlińska                                                                Natalia Szurgaj

 

Dwie uczestniczki wybrane za pomocą Dzikich Kart:

 

                           Aleksandra Ulerych                                                           Patrycja Rutkowska

 

 

---------------

[ENG] Finalists

We acclaim the results of Miss Poland Wheelchair 2015 - below we present the twelve finalists, who will pass to the final stage and fight for the crown of the most beautiful there – the crown of Miss Poland Wheelchair 2015! Ten from among the finalists were picked in the way of SMS voting. We thank everyone who supported their candidates! Two girls – Aleksandra Ulerych and Patrycja Rutkowska – passed to the final stage by the way of the wild cards, picked by the jury. Their beauty decided about the choice, in the committee there were people professionally connected to modelling – directly and indirectly. Here is the jury composition:

Anna Ładny – Nobodysperfect models agency,

Sebastian Wolny – Studio IP,

Dawid Fuz –13x13,

Michał Mazur – Office of the Capital City of Warsaw,

Katarzyna Wojtaszek – the Only One Foundation

To whom will Julia Torla pass the crown? We will find out already in July. Meanwhile we congratulate each one of you. Remember that you are all the only ones and unique!

We encourage to get familiar with the finalists’ profiles and cheering for them during the Final Gala – already on the 25th of July in Warsaw!

Ten contestants with highest votes: Aleksandra Suska, Joanna Krzemieniewska, Joanna Perlińska, Julita Kuczkowska, Katarzyna Kozioł, Katarzyna Sosnecka, Katarzyna Szot, Kinga Kąkol, Małgorzata Perlińska, Natalia Szurgaj. 

Two contestants selected by Wild Cards:Aleksandra Ulerych and Patrycja Rutkowska

                    

Fotorelacja z posiedzenia jury, w trakcie którego przyznano Dzikie Karty/Photos from jury meeting during which granted the wild card:




















 

 

Organizator Konkursu/Competition Organizer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współorganizator Konkursu/Competition coorganizers:

 

 

 

 

Patroni honorowi konkursu/Honorary patronage:

 

 

 

Partnerzy Fundacji/Foundation’s partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni/Media Patrons:

 

 

 

 

 

Partnerzy konkursu/Competition’s Partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy/Donors:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie organizacyjne/Organizing suport:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.